Bergmann & Hillebrand

Geschäftsleitung & Projektmanagement

Rolf Bergmann Geschäftsführung

bergmann@bergmannhillebrand.de

Klaus Menze Prokurist / Betriebsleiter

menze@bergmannhillebrand.de

Eduard Steiger Angebote / Projekte

steiger@bergmannhillebrand.de

Allgemein
Telefon +49-(0)721-97896-0 Fax +49-(0)721-97896-40
(info@bergmannhillebrand.de)

Geschäftsführung
Rolf Bergmann (bergmann@bergmannhillebrand.de)

Prokurist / Betriebsleiter
Klaus Menze (menze@bergmannhillebrand.de)

Assistentin Fertigungsleitung
Monica Feldmann (feldmann@bergmannhillebrand.de)

Angebote
Biljana Scheppe (scheppe@bergmannhillebrand.de)

Angebote/Projekte
Eduard Steiger (steiger@bergmannhillebrand.de)

Qualitätsmanagement
Rouven Burger (burger@bergmannhillebrand.de)

Kundenbetreuung und Versand
Ralph Bender (bender@bergmannhillebrand.de)

Sekretariat
Zentrale (info@bergmannhillebrand.de)

Bestellungen
bestellung@bergmannhillebrand.de

Rechnungen
rechnung@bergmannhillebrand.de